Základní pojmy

On-line a off-line

Pojmy on-line a off-line mají zvláštní význam s ohledem na výpočetní techniky a telekomunikací. Obecně platí, že „on-line“ indikuje stav připojení, zatímco „off-line“ označuje odpojení stavu. Při běžném používání, on-line často odkazuje na Internet nebo World Wide Web.

On-line

Připojen, připojeno. Stav, kdy je uživatel připojen k Internetu. Tento termín se velmi používá i v komunikačních programech, a oznamuje, že jste právě u počítače a máte čas na komunikaci. Obecně je také toto slovo používáno ve smyslu možnosti provádět určité úkony, například prohlížení videa přes Internet.

Off-line

Opak hesla on-line. V oblasti Internetu tento pojem říká, že právě nejste připojeni k Internetu. V offline režimu si můžete například číst poštu, kterou jste si stáhli v on-line režimu, nebo si můžete prohlížet www stránky uložené třeba na lokálním disku nebo na CD.

Stream

Steramováním se označuje přenos dat směrem ke klientovi, který má o data zájem, tak že data jsou přehrána přímo ze sítě, aniž by došlo k jejich uložení na disk. Streamování se musí umět vypořádat s klienty, kteří jsou připojeni různými rychlosti a také by mělo obsahovat prostředky pro vyrovnávání měnících se podmínek sítě. Typicky se jedná o vysílání různými rychlostmi. Pomocí streamování je možné řešit jak vysílání materiálu, který je na serveru předem zaznamenán, tak i on-line přenos materiálu. Se streamováním se setkáváme v současnosti stále častěji, ať již v podobě vysílání různých rozhlasových a televizních stanic po Internetu, nebo například v podobě živých přenosů přednášek.

0 0 votes
Article Rating