Vytvoření multimediální prezentace

Z předchozích kapitol je patrné, že vytvoření multimediální aplikace není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Čím více multimediálních prvků aplikace má, tím větší nároky má na paměť a samotný autor musí ovládat více typů zpracování dat najednou, než u běžných programů. Během tvorby multimediální aplikace se z autora stává grafik, textař, animátor, zvukař či střihač filmů, atd. Aby uživatel mohl vytvářet multimediální prezentace, musí mít vyvinutý výtvarný cit, protože lze snadno poznat multimediální aplikaci amatéra od autora s výtvarným nadáním. Rozdíly můžou být patrné hned při prvním pohledu na stylistiku obrazovky. Rozdíly jsou většinou ve výběru fontů, barev, obrázků a jejich celkové rozložení na obrazovce. Základní postup pro tvorbu multimedií:

  • Příprava – před začátkem vlastní tvorby je dobré si vytýčit, jaké jsou cíle a co by mělo být předmětem dané aplikace. Je dobré si určit informace, které má aplikace podávat, ale také komu je určena a jaké SW a HW nároky vznikají na prohlížení. Je dobré také pamatovat na medium, kde bude aplikace uložena.
  • Další důležitou věcí je scénář. Vše probíhá jako u přípravy na natáčení filmu. U každé obrazovky si ujasníme co, v kterou dobu a na jak dlouho bude probíhat. Např. video v pravém horním rohu se spustí po 5 sekundách po načtení obrazovky na 15 sekund, pak zmizí. Mezitím bude v levém horním rohu probíhat animovaný text a po celou dobu zobrazení se bude na pozadí přehrávat hudba. Obrazovku budou doplňovat statické obrázky s jednou animací, která bude doplňovat obrazově animovaný text. K tomu celému je třeba zvolit pozadí, které bude barevně ladit a nebude mít rušivý ráz.
  • Tvorba jednotlivých prvků – po vytvoření scénáře již víme, jak bychom chtěli, aby aplikace vypadala. Teď musíme vytvořit jednotlivé grafické, zvukové a ostatní prvky, které by se měly v průběhu prezentace objevit. Budeme zde velmi omezeni možnostmi počítače, ale i možnostmi cílové skupiny uživatelů, pro které je aplikace tvořena. Musíme počítat s tím, že uživatel bude používat standardní vybavení, proto nemůžeme zařadit prvky, které vyžadují speciální software nebo hardware. Pokud však je to nutné, je třeba uživatele na tuto skutečnost upozornit, ale rozhodně je vhodnější se takové situaci vyhnout.
  • Vlastní tvorba prezentace – zde se projeví tvůrčí schopnosti autora prezentace. Jeho tvorba bude závislá na použití editačního programu. Nedoporučuji používat nadměrné množství animace. Pozornost uživatele pak rychle klesá. Při napojování zvukových sekvencí je vhodné využít postupného ztrácení a zesilování zvuku při přechodech.
  • Prezentace – pokud jsme vytvořili prezentaci na standardní počítačové vybavení, po jejím spuštění bychom měli vidět všechny její segmenty pracující tak, jak jsme jim to naprogramovali. V této fázi, kdy je prezentace hotova, bychom měli, pokud to prezentace vyžaduje, seznámit přednášejícího s jejím obsahem a jednotlivými jejími částmi, aby mohl synchronizovat svůj výklad s obsahem prezentace.
  • Teď již máme prezentaci hotovou a můžeme ji začít používat. Nejlépe je předvést ji někomu, kdo neví o tématu prezentace nic. Pokud je dobře udělaná, tento náš známý neusne a prezentace mu rozšíří rychlým způsobem vědní obzor. Na jeho reakci uvidíme, jak moc jsme byli při tvorbě úspěšní a jaká je kvalita naší práce.

 

autor: hanCZen

3 1 vote
Article Rating