Prezentace multimediální aplikace

Prezentací rozumíme výklad, ukázku něčeho, produkt vytvořený v prezentačním programu (např. MS PowerPoint). Prezentačním programem potom rozumíme specializovanou počítačovou aplikaci, která umožňuje vytvářet nebo předvádět elektronické prezentace, přičemž můžeme tyto programy rozdělit na: programy umožňující vytvoření prezentace, programy umožňující předvádění prezentace a kombinované (zajišťují obě funkce). Pokud je prezentace vytvářena pro výukové účely, hovoříme o výukové prezentaci. Při prezentování je uplatňována zásada názornosti.
Multimediální prezentace je tvořena různými slidy promítanými na obrazovce, která může být rozdělena do několika oblastí a každá tato oblast má svůj slide show. Prezentace také může být tvořena jednotlivými po sobě jdoucími obrazovkami (listování) a na každé obrazovce mohou být různé animace, které tuto stránku oživí a doplňují obrazově její text. Mohou zde být i tzv. odkazy, které spouští video sekvence nebo další multimediální záznam v tomtéž nebo novém okně na obrazovce.
Jednoduché prezentace je možné vytvořit v programu CorelShow, ale mj. i v MS Office programem PowerPoint. Tento program umožňuje vytvořit prezentaci s automatickou výměnou obrazovek, různými animacemi doplněnými zvukem a zajímavými efekty, které jsou součástí programu.

0 0 votes
Article Rating