Multimedia a informatika

Co to jsou multimedia

Jedná se o spojení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a řídícím systémem, počítačem. Počítač se využívá pro práci s textem, grafikou, při přenosu údajů a zpracování dat. Každý z nás poslouchá rádio, televizi, čte noviny, telefonuje atd. Tak to vše jsou media. Jejich různým propojením vzniká multimediální záznam nebo prezentace. Multimédia jsou tedy kombinace forem obsahu videa, audio, textů, obrázků, animací a interaktivity. Interaktivita uživatele znamená aktivně se účastnit a zasahovat do průběhu multimediálního programu.

Kde se můžeme setkat s multimedii

Využití multimediálního programu je velmi široké. Dnes se setkáváme s multimedii na každém kroku. Neboť využití multimediálního programu je velice široké.

Prezentace
Prezentace nabízí služby a poskytuje informace zákazníkům v určitém oboru. Prezentace mohou být doplněny obrázky, grafy, videem, zvukem či animací.

Výukové programy
Další možností jsou výukové programy, např. jazykové. Zde je přímo podmínkou uživatele zasahovat do programu. Student může nastavit obtížnost, formu výuky či zvolit jednotlivé lekce.

Počítačové hry
Jednou z nejznámějších možností multimedií jsou počítačové hry. To je klasický případ, kdy se setkává obraz, text, video a zároveň je podmínkou do běhu programu zasahovat.

Databáze
Uživateli slouží k představení výrobků a služeb dané firmy.

Informační tituly
Jedná se především o různé encyklopedie, ve kterých je možné listovat, procházet a vybírat z nich podle tématu.

Rádio, TV
Svým způsobem můžou být interaktivní i klasická média jako je televize a rádio. Jako divák můžeme do vysílání zasahovat např. hlasováním SMS zprávami a podobně.

Budoucnost multimedií

V dnešní době Internetu a digitalizace se stali multimedia běžným nástrojem v rukou člověka. Neustále vznikají nové promyšlenější programy na tvorbu multimediálních aplikací. Široce nabízené jsou také digitální zařízení, jako jsou kamery, foto, mp3 přehrávače a mnoho dalších. Je tedy pravděpodobné, že multimedia a multimediální zařízení se stane běžným, jako jiné výrobky spotřební elektroniky. Multimedia jsou nabízeny, využívány, ale také očekávány.

0 0 votes
Article Rating