Hardware multimediálního počítače

Abychom mohly využít možnosti multimediálních programů, musíme si zajistit potřebný hardware a software, který nám to umožní. Jako multimediální můžeme označit v dnešní době téměř každý počítač, neboť skoro každý počítač má zobrazovací možnost, zvukový výstup a možnost vstupu dat od uživatele. Nezbytností pro kvalitní práci s multimediálním programem je zvuková karta s reproduktory, kterou je možno doplnit mikrofonem. Neméně důležitou součástí je grafická karta a síťová karta, pro sdílení dat po Internetu.

Minimální multimediální přehrávací soustava obsahuje:
– Osobní počítač
– Grafická karta
– Zvuková karta
– Zobrazovací zařízení
– Čtecí jednotku
– Zvukový výstup

Jak se pozná nedostatečný výkon:
– Přerušovaný zvuk
– Trhavý obraz při video sekvencích
– Dlouhá doba čekání na odezvu
– Zhavarování produkce multimediálního titulu

0 0 votes
Article Rating