kotrbajan@centrum.cz

Vytvoření multimediální prezentace

Z předchozích kapitol je patrné, že vytvoření multimediální aplikace není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Čím více multimediálních prvků aplikace má, tím větší nároky má na paměť a samotný autor musí ovládat více typů zpracování dat najednou, než u běžných programů. Během tvorby multimediální aplikace se z autora stává grafik, textař, animátor,Číst dále

Prezentace multimediální aplikace

Prezentací rozumíme výklad, ukázku něčeho, produkt vytvořený v prezentačním programu (např. MS PowerPoint). Prezentačním programem potom rozumíme specializovanou počítačovou aplikaci, která umožňuje vytvářet nebo předvádět elektronické prezentace, přičemž můžeme tyto programy rozdělit na: programy umožňující vytvoření prezentace, programy umožňující předvádění prezentace a kombinované (zajišťují obě funkce). Pokud je prezentace vytvářena pro výukové účely, hovoříme o výukové prezentaci.Číst dále

Komponenty multimediální aplikace

Bitmapový obraz Někdy také označovaná jako rastrová grafika. Už podle názvu je patrné, že grafika je složena z rastru (tedy jakési pomyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod má definovanou svou barvu a jas. Při určitém množství a jemnosti rastru začnou body opticky splývat a vytvoří obraz. U bitmapové grafiky je obraz definován pomocíČíst dále

Hardware multimediálního počítače

Abychom mohly využít možnosti multimediálních programů, musíme si zajistit potřebný hardware a software, který nám to umožní. Jako multimediální můžeme označit v dnešní době téměř každý počítač, neboť skoro každý počítač má zobrazovací možnost, zvukový výstup a možnost vstupu dat od uživatele. Nezbytností pro kvalitní práci s multimediálním programem je zvuková karta s reproduktory, kterou jeČíst dále

Multimedia a informatika

Co to jsou multimedia Jedná se o spojení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a řídícím systémem, počítačem. Počítač se využívá pro práci s textem, grafikou, při přenosu údajů a zpracování dat. Každý z nás poslouchá rádio, televizi, čte noviny, telefonuje atd. Tak to vše jsou media. Jejich různým propojením vznikáČíst dále

Online TV

Přechodem na digitální vysílání se objevili nové televizní stanice. Dnes již skoro každá televizní stanice umožňuje sledovat alespoň část svého programu na Internetu. Některé stanice dokonce vysílají na Internetu nepřetržitě. Některé stanice vysílají jen z archivu, tedy umožňují sledovat pouze ze záznamu vybrané (většinou nejvíce úspěšné) pořady. Přehled nejznámějších českých a slovenských televizí naleznete na portálu www.onlinezona.cz. DnesČíst dále

Online radio

Dalším médiem na Internetu může být rádio. Dnes při dostatečně velkých přenosových rychlostech dat, můžete provozovat také svoje internetové rádio. Není na tom až tak nic těžkého. Rádiové vysílání po Internetu je technicky jednodušší, má podstatnou výhodu v tom, že nevyžaduje vysílací licenci od státu. Vysílat tedy může úplně každý. Vlastní rádio si může založitČíst dále

Webové kamery

Webová kamera patří do počítačových vstupních zařízení, podobných fotoaparátu, kameře či skeneru. Webkamera pořizuje snímky, které většinou ukládá na Internet. Díky tomu je aktuální záběr dostupný uživateli na počítači s Internetem kdekoliv na světě. Provozovatel s rychlým internetovým připojením může umožnit i častější snímání a odesílání snímků a uživatel může tyto obrázky sledovat plynule jako video.Číst dále

Základní pojmy

On-line a off-line Pojmy on-line a off-line mají zvláštní význam s ohledem na výpočetní techniky a telekomunikací. Obecně platí, že „on-line“ indikuje stav připojení, zatímco „off-line“ označuje odpojení stavu. Při běžném používání, on-line často odkazuje na Internet nebo World Wide Web. On-line Připojen, připojeno. Stav, kdy je uživatel připojen k Internetu. Tento termín se velmiČíst dále